กฎหมายที่ควรรู้ก่อนจะต่อเติมบ้าน กับ paperroom design

กฎหมายที่ควรรู้ก่อนจะต่อเติมบ้าน

กฎหมายที่ควรรู้ก่อนจะต่อเติมบ้าน

สิ่งแรกที่ใครที่กำลังจะต่อเติมบ้านต้องรู้ก็คือ บทบัญญัติทางกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง จนต้องโดนเพื่อบ้านฟ้องร้อง หรือต้องทุบทิ้ง

 

ใครที่อยากรู้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมมีอะไรบ้าง…  อ่านรายละเอียดแต่ละหัวข้อได้เลยครับ

 

กฎหมายที่ควรรู้ก่อนจะต่อเติมบ้าน แบ่งได้เป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ คือ

 

 

บ้าน VS พื้นที่ว่าง

กฎหมายไม่อนุญาตให้ต่อเติมที่พักอาศัยจนเต็มทั้งพื้นที่ของที่ดิน โดยต้องมีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาปกคลุม อย่างน้อย 30% ของพื้นที่ทั้งหมด

 

โดยบ้านที่มีความสูงน้อยกว่า 15 เมตร พื้นที่ว่างห่างจากตัวบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

 

แต่ถ้าบ้านที่มีความสูงมากกว่า 15 เมตร พื้นที่ว่างห่างจากตัวบ้านอย่างน้อย 2 เมตร

 

ระยะห่างจากรั้ว (กรณีผนังทึบ)

สำหรับฝั่งที่ผนังทึบ สามารถสร้างบ้านชิดแนวเขตที่ดินได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร แต่ถ้าชิดกว่านั้นต้องมีหนังสือยินยอมจากเพื่อนบ้าน

 

ระยะห่างจากรั้ว (กรณีมีช่องเปิด)

ในกรณีมีช่องเปิด ผนังช่องเปิดต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร

 

สำหรับบ้าน 3 ชั้น หรือ สูง 9 เมตรขึ้นไป ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร

 

ระยะร่นจากถนน

ถนนกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ระยะจากกลางถนนถึงแนวอาคารต้องกว้างอย่างน้อย 3 เมตร

 

ถนนกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะจากกลางถนนถึงแนวอาคารต้องกว้างอย่างน้อย 6 เมตร

 

ถนนกว้างน้อยกว่า 10-20 เมตร ให้อาคารห่างจากแนวถนน อย่างน้อย 10% ของความกว้างถนน

 

ถนนกว้าง 20 เมตรขึ้นไป ให้อาคารห่างจากแนวถนนอย่างน้อย 2 เมตร

 

4 ข้อที่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหนักงานในพื้นที่

การต่อเติมบ้านทั้งบ้านชั้นเดียว และบ้านหลายชั้น จะต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน หากมีการต่อเติมในขอบเขตดังต่อไปนี้

 

  1. ต่อเติมมีพื้นที่เกิน 5 ตารางเมตร
  2. ลด – เพิ่ม จำนวนเสาหรือคาน
  3. การต่อเติมเปลี่ยนวัสดุ และขนาดที่ต่างไปจากเดิม
  4. การต่อเติมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักบ้านที่เพิ่มมากขึ้นจากการคำนวณฐานรับน้ำหนัก

 

เพื่อนๆ คนไหนสนใจ อยาก ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน บ้าน คอนโด กับ Paperroom รับบิ้วอินคอนโด สามารถเข้าไปพูดคุยกับ interior design ของพวกเราที่…

go.paperroomdesign.com/PaperroomLine

Thanks for being awesome !

We have received your message and would like to thank you for writing to us.
If your inquiry is urgent, please call 086-345-1124 to talk to one of our staff. Otherwise, we will reply by email as soon as possible.

Back to Home